Služby

V případě, že chcete ukončit činnost právnické osoby, jsme schopni ve spolupráci s Vámi provést všechny úkony, které jsou pro likvidaci nutné, samozřejmě s ohledem na jednotlivá specifika každé společnosti. V součinnosti s Vámi vytvoříme likvidační projekt, zařídíme veškeré formality na úřadech a soudech a provedeme celý proces. Vy tak získáte prostor pro své další podnikatelské aktivity.

 • Zkušenosti
   

 • Likvidace společnosti představuje velmi náročný proces, při kterém je potřebné dodržet všechny povinnosti uložené zákonem. Přenechejte proto zodpovědnost na našem týmu specialistů, kteří jsou připraveni připravit pro Vás všechny potřebné dokumenty, zabezpečit komunikaci s příslušnými úřady a zajistí bezproblémový a hladký průběh celého procesu likvidace.
 • Řízení
   

 • V případě, že se rozhodnete přistoupit k likvidaci společnosti, jsme připraveni poskytnout Vám komplexní služby od začátku likvidace až po konečný zánik společ-nosti. Naším cílem je zajistit Vám bezpečné podnikání zabraňující ztrátám včetně zprostředkování převzetí problematických firem (nebo částí) a následné správy vedoucí k likvidaci s plnou ochranou bývalých vlastníků a statutárních orgánů.
 • Procesy
   

 • V rámci procesu likvidace společnosti je nutná souhra administra-tivních kroků vymezených zákonnými předpisy. Příprava úředních doku-mentů o zrušení společ-nosti, komunikace s Obchodním rejstříkem, správcem daně, zveřejnění povinných informací ve ve-řejných registrech, ukončení pracovně-právních a ob-chodních partnerských smluv, to je výčet jen těch nejzákladnějších povinností zanikající společnosti.
 • Účetní náležitosti

 • Likvidátor společnosti je mimojiné povinen sestavit zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění likvidované společnosti. Zajistíme pro Vás přípravu účetní závěrky za období likvidace, i za ob-dobí, které předcházelo lik-vidaci a přípravu odpoví-dajících daňových přiznání. Po celou dobu likvidace povedou účetnictví naši zkušeni poradci v oboru účetnictví s dlouholetou praxí.

Náš tým

JUDr. Ivana Seifertová

Advokát

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Od promoce se živí právničinou ,,v terénu“. Dnes funguje jako samostatný advokát. Jak sama uvádí: ,, …přicházejí ke mně lidé v nejrůznějším stádiu vývoje svého případu a s nejrůznějším stupněm nervozity. Vždy něco společně vymyslíme. Samozřejmě, čím dříve se klient obrátí, tím širší možnosti řešení přicházejí v úvahu. Jediné co očekávám je, abychom byli schopni o veškerých problémech otevřeně hovořit. Nejdůležitější je totiž nestydět se – není totiž za co!“ Ve volném čase se věnuje různým internetovým poradnám, kde se na ni s důvěrou obrací mnoho lidí.

MGR. VÁCLAV ŠMÍD

Specialista na správní právo

Absolvent právnické fakulty v Olomouci. Zkušenosti z 12 leté praxe ve státní správě. Dva roky advokátní koncipient. Specializuje se zejména na správní právo, trestním právo, obhajobu v I. stupni, a právo obchodních korporací. Je rovněž zapsán jako rozhodce u Ministerstva spravedlnosti i pro spotřebitelské smlouvy.

BC. HANA KUNZLOVÁ

Specialista insolvencí

Vystudovala bakalářský obor Bezpečnostně právní studia na Policejní akademii v Praze a v současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Součástí našeho týmu je téměř pět let, zabývá se především oddlužením fyzických a právnických osob a likvidacemi společností.

BC. TEREZA SEIFERTOVÁ

Specialista oddlužení

Absolventka fakulty sociálních věd na Karlově Univerzitě, v současné době dokončuje studium na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Praxe v advokátní kanceláři od roku 2011. Specialistka na insolvenci a oddlužení.

Kde nás najdete?

 • JUDr. Ivana Seifertová

  Legerova 1820/39
  120 00 Praha 2

  Tel: +420 774 776 277
  Email: seifertova@judris.cz

Zašlete nám zprávu

Končím s dluhy

Likvidace společností

Naši partneři